The Ophir Family

Pedigree map of Shulm (Szulem) Krauskopf


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Shulm (Szulem) Krauskopf, Israel-Ichk (Icek) Krauskopf, Rejla (Rela) Przedborski, Fajtek Krauskopf, Chaja Herszlikowicz, Beniamin Hersz Przedborski, Jerla Abramowicz, Manela Przedborski, Rajzla Lejzerowicz.